EU- ja kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

EU- ja kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

EU ja -kilpailuoikeus

Asianajaja Jari Sotka on vuodesta 1997 lähtien toiminut vastuunalaisena asianajajana useissa hyvin laajoissa neuvotteluprosesseissa ja oikeudenkäynneissä erityisesti EU- ja kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen alueilla.

Toimistolla on laaja kokemus kilpailu- ja EU -oikeudesta sekä kokemusta näiden asioiden hoitamisesta Suomen ja EU:n viranomaisten kanssa sekä kansallisissa tuomioistuimissa. Nämä toimeksiannot ovat koskeneet mm. kartelleja, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja erilaisia kiellettyjä kilpailunrajoituksia.

Asianajaja Jari Sotka on laatinut useita erilaisia terveydenhoitoalan lainsäädäntöä koskevia selvityksiä ja hoitanut myös yritysoikeudellisia toimeksiantoja koskien erityisesti yritysjärjestelyjä sekä laatinut yritysten ja julkisen sektorin välisiä sopimuksia.

Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen osalta olemme edustaneet eri yrityksiä suomalaisissa viranomaisissa, markkinaoikeudessa ja muissa oikeusasteissa. Tapaukset ovat koskeneet mm. telekommunikaatiota, informaatioteknologiaa sekä terveydenhuolto- ja sairaanhoitosektoria.

Julkisten tavara- ja varsinkin palveluhankintojen kilpailuttaminen on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Yritysten kannattaakin osallistuessaan tarjouskilpailuihin kiinnittää huomiota siihen, että tarjous vastaa tarkasti sitä mitä tarjouspyynnössä pyydetään. Myös hankintalain ja hankintamenettelyjen tuntemus auttaa osallistuttaessa tarjouskilpailuihin. Oikeudellista neuvonantajaa kannattaa käyttää jo tarjouksen laatimisvaiheessa. Tarjouskilpailun hävinneellä yrityksellä on mahdollisuus valittaa markkinaoikeuteen ja saada korvausta hyvitysmaksuna.

Aiheeseen liittyvat artikkelit