Hinnoittelu

Hinnoittelu

Yleiset veloitusperiaatteet

Veloitus perustuu lähtökohtaisesti toimeksiannon suorittamisessa käytettyyn työaikaan ja sen mukaisiin tuntiveloituksiin. Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia (esim. puhelinneuvottelu).

JS Legal Consulting Oy:n ja toimeksiantajan välillä sovelletaan Yleisiä Palveluehtoja 10.3.2018, ellei osapuolten välillä ei ole kirjallisesti sovittu toisin. Toimiston Yleiset Palveluehdot ovat saatavilla tästä aukeavasta linkistä.

Tuntihinnat

Tuntihinta on 230 – 280 €/h + alv (282,50 – 347,20 €/h sis. alv) riippuen toimeksiannon luonteesta. Asteikon yläpäässä ovat toimeksiannot, jotka edellyttävät erityisosaamista tai -kokemusta, ovat poikkeuksellisen kiireellisiä tai toteutetaan muulla kuin suomen kielellä.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan pääsääntöisesti osapuolen omat kustannukset riita-asioissa ja riitaisissa hakemusasioissa vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyillä edellytyksillä. Toimeksisaaja ei ole kuitenkaan sidottu vakuutusyhtiön maksu- ja korvausperusteisiin. Omavastuuosuuden ylittävästä laskusta on yksityishenkilöiden osalta sovittava erikseen tehtävää vastaanotettaessa.

Oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn liittyvien palkkioiden ja kulujen maksaminen on asiakkaan vastuulla riippumatta siitä, määrätäänkö vastapuoli maksamaan asiakkaan kulut kokonaan tai osittain, tai korvataanko toimeksisaajan palkkiot ja kulut asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta.

Erityishinnoittelu

Asiakkaan toivomuksesta voimme sopia myös erityisistä hinnoitteluperiaatteista, kuten kiinteästä toimenpidehinnoittelusta. Annamme myös, milloin mahdollista, arvion toimeksiannon kustannuksista asiakkaalle. Arviot ovat kuitenkin aina epätarkkoja ja perustuvat niiden antamishetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Arvio ei näin ollen sido toimeksisaajaa.

Kulut ja laskutus

Yleensä toimeksiannon aloittamisen yhteydessä laskutetaan uusilta asiakkailta kohtuulliseksi arvioitu palkkio- ja kuluennakko.

Riippumatta palkkioperusteesta ja mahdollisista erityisjärjestelyistä, veloitamme aina toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suoranaiset kulut, kuten esimerkiksi tuomioistuinten perimät palkkiot ja muut viranomaismaksut eriteltyinä kuukausittain jälkikäteen.

Mahdollisten pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tehtävien matkojen osalta veloitetaan matkoista matka-ajasta 50 % tuntiveloituksesta ja lisäksi verohallituksen verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaiset matkakulut.

Kertyneet palkkiot ja muut kulut laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Ulkopuolisille maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen. Muusta välilaskutuksesta sovitaan erikseen.

Ellei toisin sovita, laskut osoitetaan asiakkaalle ja asiakas maksaa ne. Maksuehto on 7 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään laillinen viivästyskorko.

Edellä mainittuihin palkkioihin ja kuluihin sisältyvä arvonlisävero peritään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisena.