Immateriaalioikeudet ja teknologia-ala

Immateriaalioikeudet ja teknologia-ala

Neuvomme asiakkaitamme mm. immateriaalioikeuksien suojaamisessa ja niihin kohdistuvien riskien minimoinnissa, immateriaalioikeuksien lisensoinnissa ja kaupallistamisessa. Avustan asiakkaitamme mm. patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin, toimi- ja domain-nimiin liittyvien oikeuksien hallinnoinnissa ja siirtämisessä.

Teknologia ja IT-alan kanssa toimiessa on keskeistä perehtyä asiakkaan liiketoimintaan ja teknologiaan sekä toimialan liiketoimintaympäristöön, jotta asiakkaalle voi tarjota asiakkaan toimintaan ja tarpeisiin sopivia juridisia ratkaisuja. Oli kyse sitten yhteistoiminta-, alihankinta-, lisenssisopimuksesta tai yritykseen tarvitsemasta pääomasijoituksesta tai muusta yritysjärjestelystä. Myös toimialan kansainvälistyminen ja lukuisat yhteistyöprojektit monine  osapuolineen sekä alalla laajasti käytetyt alihankintajärjestelyt lisäävät liiketoiminnan ymmärtämisen merkitystä.

Teknologian hyödyntämisessä ollaan aina käytännössä tekemisissä immateriaalioikeuksien kanssa. Immateriaalioikeudet muodostavat teknologiayrityksen liiketoiminnan perustan. Sen vuoksi niihin on kiinnitettävä runsaasti huomiota ja päätettävän mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niiden hankintaan, suojaamiseen, käyttöön ja kaupallistamiseen liittyvät toimintaperiaatteet, eli laatia yrityksen IPR-strategia.

Toimistollamme on yli kymmenen vuoden kokemus tele-, teknologia- ja IT-alan yritysten kanssa. Toimeksiantoja olemme hoitaneet suoraan viranomaisten kanssa neuvotteluin (Liikenne- ja viestintäministeriö, Viestintävirasto ja Kilpailuvirasto) sekä hoitaneet useita telealan toimeksiantoja eri tuomioistuimissa. Olemme olleet mukana laatimassa Liikenne- ja viestintäministeriölle laajoja selvityksiä sekä laatineet erilaisia artikkeleita ja selvityksiä kansainvälisiin julkaisuihin ja ulkomaisille päämiehille.

Aiheeseen liittyvat artikkelit