Esittely

Esittely

Asiakaskuntamme koostuu pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja näiden omistajista. Olemmekin keskittyneet erityisesti tämän asiakaskunnan palvelemiseen.

Asiakkaiden toimeksiannot liittyvät yleensä yritysoikeuteen ja yritysjärjestelyihin, sopimusoikeuteen,  immateriaalioikeuksiin, sukupolvenvaihdoksiin tai julkisiin hankintoihin. Toimeksiantoihin kuuluu myös oikeudenkäyntejä ja muita riidanratkaisumenettelyitä.

Yritysten toimeksiannoissa on keskeistä tuntea asiakkaan liiketoiminta ja toimintaympäristö sekä yrityksen ja sen omistajien tavoitteet perusteellisesti, jotta asiakkaalle voidaan tarjota juuri oikeanlaisia oikeudellisia palveluja oikeaan aikaan, oikein mitoitetusti ja kustannustehokkaasti.